Prawo05 grudnia, 2022

LEX Komentarze – nowości w aktualizacji listopad 2022

W listopadzie 2022 r. do produktów LEX Komentarze dołączyliśmy następujące publikacje:

 1. Burtowy M., Drogi publiczne. Komentarz, WKP 2022
 2. Czech T., Kredyt hipoteczny. Komentarz aktualizacja, wyd. II, LEX/el. 2022
 3. Dybała G. (red.), Szpyt K. (red.), Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Komentarz, WKP 2022
 4. Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2022
 5. Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2022
 6. Kidyba A., Dumkiewicz M., Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2022
 7. Perkowski M. (red.), Poździk R. (red.), Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Komentarz, WKP 2022
 8. Piaskowska O.M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz, WKP 2022
 9. Rzetecka-Gil A., Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2022
 10. Rzetecka-Gil A., Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2022
 11. Rzetecka-Gil A., Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2022
 12. Rzetecka-Gil A., Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2022
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top