Prawo26 lipca, 2023

LEX Komentarze – nowości w aktualizacji lipiec 2023

W lipcu 2023 r. do produktów LEX Komentarze dołączyliśmy następujące publikacje:

 1. Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, wyd. XVII, WKP 2023
 2. Biadun D., Banaszewska A., Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Komentarz, LEX/el. 2023
 3. Bończak-Kucharczyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
 4. Dziurda M., Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz do nowelizacji z 2023 r., WKP 2023
 5. Filipiak P. (red.), Hrycaj A. (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. III, LEX/el. 2023
 6. Gawrońska-Baran A., Wiktorowska E., Wiktorowski A., Wójcik P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
 7. Izdebski H., Zieliński J.M., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, wyd. III, LEX/el. 2023
 8. Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
 9. Małecka-Łyszczek M. (red.), Mędrzycki R. (red.), Ustawa o ekonomii społecznej. Komentarz, WKP 2023
 10. Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość, wyd. XIV, WKP 2023
 11. Pietraszewska-Macheta A. (red.), Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, wyd. IV, WKP 2023
 12. Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2023
 13. Rączka P. (red.), Świadczenia rodzinne. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2023
 14. Sikorski S., Florczak M., Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej. Komentarz, LEX/el. 2023
 15. Stokłosa A., Sas-Madej M., Rozporządzenie 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenie dyrektywy 2003/71/WE. Komentarz, LEX/el. 2023
 16. Urbaniak M., Komentarz do ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Vesalius 2023
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top