Prawo24 września, 2018

Kształtowanie kompetencji kluczowych - Małgorzata Nowak

Monitorowanie kształtowania kompetencji kluczowych to jedno z zadań nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty na bieżący rok szkolny. Zamiast tworzyć kolejne dokumenty wyprzedzające działania zewnętrznego nadzoru, warto wykorzystać potencjał sytuacji edukacyjnych. Oto praktyczne sposoby i narzędzia wspólnej pracy z nauczycielami nad tym zagadnieniem.Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2018/10

W artykule Kompetencje kluczowe a dyrektorski nadzór („Dyrektor Szkoły” 2018/9) omówiłam kompetencje zredefiniowane w zaleceniach Rady z 22.05.2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C189/01). W związku ze zmianami zasadne jest przeanalizowanie podstawy programowej pod kątem zapisów odnoszących się do tychże kompetencji w trzech aspektach: wiedzy, umiejętności i postaw.
Najkorzystniejsza będzie tu wspólna analiza nauczycieli w zespołach dobranych według określonego klucza, np. etapu edukacyjnego, specjalności przedmiotowej czy losowo. Pierwszym etapem pracy może być odszukanie/wskazanie zbieżności między zapisami w preambule podstawy programowej a daną kompetencją. Drugim etapem zaś podobna analiza w odniesieniu do zapisów podstawy programowej danego przedmiotu i wybranych kompetencji, np. matematyki i kompetencji matematycznych.
Celem analizy jest rzetelne zapoznanie się z preambułą podstawy programowej (często pomijanej przez nauczycieli) oraz z kompetencjami kluczowymi w nowym brzmieniu. Najważniejsze jest jednak uświadomienie sobie, że wymaganie ich kształtowania nie jest działaniem dodatkowym, tylko realizacją podstawy, do czego jest zobowiązany każdy nauczyciel.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top