Prawo18 lipca, 2019

Krótkie wykłady z socjologii edukacji Książka tygodnia

Autorzy dokonują oglądu i analizy najistotniejszych problemów dotyczących edukacji takich jak: proces nabywania kompetencji społecznych w rodzinie, grupach rówieśniczych i zmieniającym się społeczeństwie; rola edukacji w pomnażaniu kapitału społecznego; konstruowanie tożsamości jednostek i grup społecznych; istnienie nierówności społecznych w szkolnictwie; możliwość kształtowania równych szans edukacyjnych Polaków.

Publikacja ukazuje wielowymiarowe społeczne uwarunkowania edukacji, teorie umożliwiające analizę funkcjonowania szkół i innych placówek oświatowych jako instytucji społecznych, a także rolę edukacji w procesach rozwoju społeczeństwa, gospodarki i kultury.

Wykłady w szkole wyższej kierowane są do studentów. Mogą z nich korzystać jednak nie tylko studenci kształcący się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, lecz także nauczyciele i nauczyciele akademiccy, dyrektorzy szkół, zainteresowani podejmowaną problematyką rodzice, przedstawiciele administracji oświatowej i ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracownicy samorządów terytorialnych, dziennikarze zajmujący się społecznymi problemami oświaty i wychowania oraz wszyscy inni czytelnicy, którzy interesują się zagadnieniami edukacji stanowiącej w naszych czasach pole aktywności całożyciowej. 

Krótkie wykłady z socjologii edukacji
Redakcja naukowa: Mirosław Szymański
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 100 zł

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top