Prawo11 października, 2023

Kontrakt klasowy - Małgorzata Pomianowska

Angażowanie uczniów w proces tworzenia zasad i norm postępowania jest jednym z elementów budowania dobrze funkcjonującej grupy oraz promowania takich wartości jak współpraca, partycypacja i odpowiedzialność. Dlatego warto podjąć wysiłek opracowania kontraktu klasowego i to w sposób, który zapewni jego przestrzeganie.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2023/9

Wspólne ustalenie jasnych zasad i oczekiwań dotyczących postępowania pełni wiele funkcji. Przede wszystkim daje uczniom poczucie wpływu na to, co się dzieje w klasie, wzmacnia ich odpowiedzialność za swoje postępowanie i wspiera samodyscyplinę. Sprzyja też tworzeniu więzi społecznych i zdrowych relacji interpersonalnych. Podczas pracy nad kontraktem uczniowie mają szansę lepiej się poznać, porozmawiać na temat swoich wartości i przekonań, negocjować zapisy, szukać kompromisów, doskonalić umiejętność współpracy, kształtować postawę szacunku do innych, rozwijać empatię. Kontrakt sprzyja również utrzymywaniu dyscypliny i efektywnemu prowadzeniu zajęć. Ponadto może być wykorzystywany podczas współpracy z rodzicami – przedstawienie i omówienie oczekiwań dzieci oraz zasad, które wypracowały i przyjęły do realizacji może wspierać oddziaływania wychowawcze w domu.

Aby kontrakt nie był narzędziem fasadowym, z którym klasa się nie utożsamia, musi być spełnionych kilka warunków. Po pierwsze, proces ustalania zasad powinien być interaktywny i uwzględniać perspektywę uczniów, dzięki czemu podejmą odpowiedzialność za przestrzeganie kontraktu i zaangażują się w tworzenie pozytywnego środowiska. Najczęściej stosowaną praktyką jest organizowanie zajęć, np. w trakcie godzin wychowawczych czy wyjazdów integracyjnych, podczas których każdy może przedstawiać swoje pomysły i opinie na temat ważnych zasad, które powinny obowiązywać w klasie.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top