Prawo25 lutego, 2019

Konstruktywna informacja zwrotna

Praca nauczyciela wiąże się z odpowiedzialnością za uczniów, ich bezpieczeństwo i efekty kształcenia. Wymaga to umiejętności przewidywania zagrożeń, zauważania szans do wykorzystania, niedociągnięć, które należy zniwelować, dobrych rzeczy wartych wzmocnienia. Dlatego jednym z ważnych narzędzi w relacjach z uczniami jest informacja zwrotna.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/2

Informacja zwrotna dotyczy zachowania drugiej osoby. Celem tego komunikatu jest wzmocnienie działań pożądanych oraz ograniczenie lub zmiana tych, które nie spełniają oczekiwań czy wymaganych standardów. Informacja zwrotna może być pochwałą efektów pracy bądź ich krytyką.
Niestety, sformułowanie zarówno pozytywnego, jak i negatywnego komunikatu dotyczącego postępowania ucznia czy osiąganych przez niego efektów często sprawia nam problemy. Nie jesteśmy pewni, co i jak powiedzieć, co zrobić, by nasi podopieczni zrozumieli przekaz i zastosowali się do sugestii lub oczekiwań.
Aby uzyskać pożądany cel, informacja zwrotna powinna być przede wszystkim konstruktywna i stanowić stały element codziennej komunikacji między nauczycielem a uczniem.
Konstruktywna informacja zwrotna bazuje na tym, co dobre, zawiera informacje o niedociągnięciach, brakach oraz skupia się na sposobach/planach doskonalenia zachowań/działań ucznia w przyszłości. Co szczególnie ważne – pomaga w uczeniu się i rozwijaniu nowych umiejętności. Ten rodzaj przekazu przynosi jej adresatowi informacje na temat tego:
- jakie są wymagane standardy zachowań, działań, pracy,
- jak sobie radzi,
- co powinien zmienić lub kontynuować, żeby sprostać wymaganiom,
- jak dużo czasu ma na dokonanie zmian,
- jakiego wsparcia może oczekiwać z drugiej strony.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top