Prawo17 lutego, 2021

Konkurs na najlepsze prace magisterskie z prawa handlowego

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. – wydawca miesięcznika – oraz redakcja „Przeglądu Prawa Handlowego” po raz kolejny ogłaszają konkurs na prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w roku akademickim 2019/2020.

Prace z recenzjami promotorów i opiniami recenzentów, potwierdzone przez uczelnię datą obrony – wraz z kserokopią dyplomu, adresem i numerami kontaktowymi autorów prac – należy nadsyłać do 31.03.2021 r. na adres:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Dział Publikacji Periodycznych
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs PPH”.


Prace w formacie WORD lub pdf należy przesłać na adres: [email protected].

Dla autorów najlepszych prac organizatorzy ufundowali następujące nagrody:
Nagrodę specjalną im. Dariusza Zycha – stanowi odpłatny, miesięczny staż w kancelarii Rymarz Zdort, Gasiński, Her, Iwaniszyn, Miklas, Uziębło i Wspólnicy sp. k. oraz nagroda finansowa w wysokości 5000 zł brutto (płatna w dniu rozpoczęcia stażu przez laureata nagrody).

  • I nagrodę wysokości 4000 zł brutto
  • II nagrodę wysokości 2500 zł brutto
  • III nagrodę wysokości 1500 zł brutto

Laureaci konkursu otrzymają również roczną prenumeratę „Przeglądu Prawa Handlowego” w wersji elektronicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.06.2021 r.


Lista laureatów będzie opublikowana na łamach „Przeglądu Prawa Handlowego”.

Jury zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu, innego podziału nagród oraz ewentualnego przyznania nagród dodatkowych. Od nagród zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. Nagrodzone prace, jak również inne wskazane przez jury, mogą być w całości lub we fragmentach wykorzystane w publikacjach Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu 668 618 563 lub pod adresem e-mail: [email protected]. 

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top