Glosa
Prawo22 marca, 2021

Konkurs dla studentów i doktorantów na glosę

Redakcja kwartalnika „Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” przy współpracy z Kancelarią Allen & Overy ogłasza konkurs na glosę z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa europejskiego.

Przedmiotem Konkursu jest napisanie opracowania merytorycznego zawierającego do 20 000 znaków w formie glosy do jednego z poniższych orzeczeń:

  • wyrok Sądu Najwyższego z 24.05.2019 r., I CSK 218/18;
  • uchwała Sądu Najwyższego z 6.08.2020 r., III CZP 78/19;
  • wyrok Sądu Najwyższego z 22.03.2019 r., I CSK 104/18, LEX nr 263941;
  • uchwała Sądu Najwyższego z 8.11.2019 r., III CZP 36/19; lub
  • wyrok Trybunału (wielka izba) z 17.12.2020 r., C-336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. i in. przeciwko LI i in.

Konkurs skierowany jest do:

  • studentów IV lub V roku studiów prawniczych prowadzonych przez szkołę wyższą,
  • doktorantów szkół doktorskich i studiów doktoranckich.

Prace należy wysłać do 15.04.2021 r. na adres: [email protected]

Nagrodą w Konkursie jest publikacja zwycięskiego opracowania w kwartalniku „Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://comms.allenovery.com/70/6905/uploads/regulamin.pdf

Szczegółowe informacje można otrzymać pod adresem e-mail: [email protected]

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top