Prawo20 grudnia, 2019

Komunikat o LV Konkursie „Państwa i Prawa”

Komitet Redakcyjny, przy organizacyjnym i finansowym wsparciu Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ogłasza LV Ogólnopolski Konkurs „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.

Do konkursu dopuszczone będą prace doktorskie obronione w roku akademickim 2018/2019 oraz prace habilitacyjne autorów, którym stopnie naukowe zostały nadane w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

W związku z tym Komitet Redakcyjny zwraca się z uprzejmą prośbą do Rad Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetów, Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Rad Wydziałów innych uczelni i instytutów o nadesłanie w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. tych prac, które – według ich oceny – szczególnie się wyróżniają. Prace powinny być nadesłane do Redakcji „Państwo i Prawo” w dwóch egzemplarzach wraz z opiniami recenzentów i odpisami dyplomów, a w stosunku do osób, którym nadano stopień doktora habilitowanego, z odpisem decyzji stwierdzającej nadanie stopnia. Zgodnie z Regulaminem Sąd Konkursowy może przyjąć z każdego ośrodka nie więcej niż jedną pracę habilitacyjną i jedną pracę doktorską. Za prace habilitacyjne przewiduje się przyznanie dwóch nagród:
pierwszej – w wysokości 10 000 zł
drugiej – w wysokości 8 000 zł
a także ewentualnie jednego wyróżnienia w wysokości 2 000 zł.
Za prace doktorskie przewiduje się przyznanie również dwóch nagród:
pierwszą – w wysokości 5 000 zł
drugą – w wysokości 4 000 zł
a także ewentualnie dwa wyróżnienia po 1 000 zł.
W styczniu 2020 r. Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN powoła Sąd Konkursowy.

Regulamin Sądu Konkursowego >>

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top