Państwo i Prawo
Prawo05 lutego, 2024

Komunikat o LIX Konkursie „Państwa i Prawa”

Komitet Redakcyjny, przy organizacyjnym i finansowym wsparciu
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ogłasza LIX Ogólnopolski Konkurs „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dyscypliny naukowej – nauki prawne.
Do Konkursu dopuszczone będą prace doktorskie obronione w roku akademickim  2022/2023 oraz prace habilitacyjne Autorów, którym stopnie naukowe zostały nadane w okresie od  1.10.2022 r. do 30.09.2023 r. 
W związku z tym Komitet Redakcyjny zwraca się z uprzejmą prośbą do właściwych w sprawach nadawania stopni i tytułów naukowych jednostek organizacyjnych szkół wyższych i instytutów o nadesłanie do dnia  31.03.2024 r. tych prac, które – według ich oceny – szczególnie się wyróżniają.

Prace powinny być nadesłane do Redakcji („Państwo i Prawo”, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa) w dwóch egzemplarzach wraz z opiniami recenzentów i odpisami dyplomów, a w stosunku do osób, którym nadano stopień doktora habilitowanego, z odpisem decyzji stwierdzającej nadanie stopnia.
Prosimy także o nadesłanie tych prac na adres: [email protected] – w formacie PDF lub Word.
Zgodnie z Regulaminem Sąd Konkursowy może przyjąć z każdego ośrodka jedną pracę habilitacyjną i jedną pracę doktorską.

Za prace habilitacyjne przewiduje się przyznanie dwóch nagród:
pierwszej – w wysokości 10 000 zł
drugiej – w wysokości 8 000 zł
a także jednego wyróżnienia w wysokości 2 000 zł.

Za prace doktorskie przewiduje się przyznanie  dwóch nagród:
pierwszą – w wysokości 5 000 zł
drugą – w wysokości 4 000 zł
a także  dwóch  wyróżnień w wysokości  po 1 000 zł.

Sąd Konkursowy zostanie powołany przez Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN.

Regulamin Sądu Konkursowego zobacz tutaj>>

 
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top