Prawo19 października, 2020

Jak usprawnić pracę biblioteki - Małgorzata Lidia Bykowska

Biblioteka szkolna powinna być sercem każdej szkoły. Świątynią wiedzy. Laboratorium kultury. Jednak czy faktycznie wszystkie możemy tak wzniośle określić? Czy biblioteka w polskiej szkole jest miejscem mającym istotny wpływ na edukację młodego pokolenia? Jaka jest właściwie jej rola w codziennej szkolnej rzeczywistości? Jak pracę biblioteki postrzega statystyczny dyrektor szkoły, a jak statystyczny nauczyciel bibliotekarz?

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/10

W lutym 2017 r. z podstawy programowej usunięto preambułę mówiącą m.in. o wspomagającej roli dobrze wyposażonej biblioteki szkolnej, dysponującej aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i zasobów multimedialnych, oraz podkreślającą, że nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania, a także wykorzystywania informacji. Środowisko nauczycieli bibliotekarzy odebrało tę zmianę negatywnie, ruszyła nawet akcja „Stop likwidacji bibliotek” (www.stoplikwidacjibibliotek.pl).
Dlatego już miesiąc później Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oświadczenie, zapewniając, że: Biblioteki szkolne są niezwykle istotnym elementem życia szkoły. Ich rola w promowaniu postaw czytelniczych wśród uczniów jest nieoceniona (…)
W planie pracy biblioteki szkolnej każdy bibliotekarz uwzględnia dwa kierunki działań: pracę pedagogiczną i techniczną.
Praca pedagogiczna to wszystkie czytelnicze projekty, programy, konkursy, imprezy bezpośrednio związane z edukacyjną rolą książki i czytelnikiem. To działania najbardziej charakterystyczne dla szkolnej biblioteki, zgodne z jej podstawową rolą oraz Prawem oświatowym i łatwe do obserwacji przez dyrektora. Wynikają także z kreatywności nauczyciela bibliotekarza, dlatego w każdej placówce mogą wyglądać inaczej. Bibliotekarzom z inwencją i doświadczeniem dyrektor szkoły powinien pozostawić znaczną swobodę w organizowaniu pracy pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych rozwiązań i samodzielnych koncepcji.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top