Prawo25 stycznia, 2021

Jak budować relacje komunikacją - Małgorzata Nowak

Ważną funkcją komunikacji interpersonalnej w sytuacji kryzysowej jest podtrzymywanie więzi, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych członków szkolnej społeczności. Sztuka sprawnego i empatycznego przekazu jest pożądaną kompetencją dyrektora dbającego o wizerunek placówki. W artykule prezentuję różne przykłady komunikacji: restrykcyjnej, urzędniczej i podejścia relacyjnego. Moim celem jest refleksja nad spójnością informacji z deklarowanymi wartościami i podejmowanymi działaniami oraz inspiracja do zmiany.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2021/1

Doświadczenia minionego roku pokazały, że życzenie „obyś żył w ciekawych czasach” spełnia się w sposób przekraczający wyobraźnię. Pandemia zapanowała nad światem, trudno przewidzieć, jak długo potrwa, co po sobie pozostawi i jak wpłynie na życie społeczne. Dystans i izolacja stały się zalecaną normą w komunikacji oraz relacjach z innymi. Ludzie omijają się z daleka, maski zasłaniają uśmiech, zniknęły uściski i buziaki na powitanie. W obliczu wymuszonego zaniku pozawerbalnych oznak więzi i sympatii społecznych ratunkiem może być słowo, wszak ono było „na początku”.
Język jest podstawą komunikacji międzyludzkiej. Słowo pisane dominuje na szkolnych stronach internetowych, w e-dziennikach i wszelkiego rodzaju nomen omen komunikatorach. Komunikujemy się, aby przekazać informacje, zarządzić, wydać polecenia, zaprezentować poglądy, przedstawić oczekiwania. W mediach społecznościowych (fanpage placówki) przekaz słowny dyrekcji funkcjonuje równolegle do przekazu graficznego (wprowadzenie, informacja, komentarz), częściej ma formę oficjalnego komunikatu.
Obserwując z pozycji byłego dyrektora sposoby porozumiewania się ze szkolną społecznością, odnoszę wrażenie, że wiele osób zdaje się nie dostrzegać faktu, iż ważną funkcją komunikacji jest tworzenie i utrzymywanie więzi. Niedocenianie zależności między sposobem komunikacji a jakością relacji szkoła (dyrekcja, nauczyciele, pracownicy) – rodzice i uczniowie może być jedną z przyczyn negatywnego wizerunku placówki, a w szerszym ujęciu – krytycznej oceny systemu edukacji.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top