Prawo17 kwietnia, 2020

Innowacja pedagogiczna: OK zeszyt - Michał Szczepanik

Obecnie chcąc zrealizować innowację pedagogiczną, nie trzeba już przygotowywać dokumentacji do kuratorium oświaty, należy jednak zadbać o to, aby w statucie szkoły znalazły się podstawowe zasady działania. W niniejszym artykule wyjaśniam, w jaki sposób zaplanować innowację pedagogiczną z wykorzystaniem OK zeszytu na lekcji, dzielę się też swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/4

Jeszcze do niedawna innowacja pedagogiczna wiązała się z dodatkową pracą biurokratyczną, ale od 2017 r. to szkoła określa sposób realizacji. Wymyślenie, a następnie przeprowadzenie innowacji w swojej placówce nie jest trudne. Nawet jeśli wyzwanie to nie zawsze kończy się pełnym sukcesem, na pewno warto je podjąć, nie tylko z uwagi na własną pracę, nowe doświadczenie, argument przy awansie, ale przede wszystkim dla uczniów.
W tym artykule chciałbym zachęcić Państwa do innowacji, jaką jest jedna ze składowych oceniania kształtującego, czyli OK zeszyt. To metoda wsparcia:
- ucznia w dokumentowaniu procesu uczenia się,
- nauczyciela w skuteczniejszym nauczaniu.
Fenomen OK zeszytu polega na dowolności. Po pierwsze, uczeń sam decyduje o wyglądzie swojego zeszytu, formie notatki, refleksji, która w jego przypadku sprawdza się najlepiej. Po drugie, planując lekcje, nauczyciel sam wybiera, jakie elementy OK zeszytu pozwolą mu osiągnąć cel: zadanie na dobry początek, kryteria współtworzone przez uczniów, podsumowanie w formie refleksji, informacja zwrotna, a może ocena koleżeńska. Elementów składających się na pojęcie OK zeszytu jest kilkadziesiąt, podobnie jak form pozyskania przez uczniów refleksji na lekcji, dlatego też ta metoda pracy nigdy nie jest schematyczna i może być dopasowana do każdego nauczyciela na każdym poziomie edukacyjnym.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top