Księgowość i podatki13 października, 2016

Ewidencja majątku szkoły

Ręczna ewidencja majątku należącego do placówki oświatowej odchodzi do lamusa. Dyrektorzy szkół i pracownicy administracyjni poszukują efektywnych narzędzi, które pozwolą im uniknąć błędów, jak też skrócić czas i ułatwić inwentaryzację.

Zasady gospodarowania majątkiem w jednostkach sektora finansów publicznych wynikają z przepisów obowiązującego prawa, a także wewnętrznych regulaminów i zarządzeń regulujących pracę danej placówki oświatowej (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule Elżbiety Garczarek, Inwentaryzacja w szkole, „Dyrektor Szkoły" 2016/6). Ewidencja środków trwałych prowadzona jest z zachowaniem wymogów przewidzianych dla księgi inwentarzowej środków trwałych.

Przedmiot inwentaryzacji

Na majątek szkoły składają się m.in.:

środki trwałe (ŚT) – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, m.in. nieruchomości, w tym grunty, maszyny, urządzenia, środki transportu;

pozostałe środki trwałe (PŚT) – środki trwałe oraz niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (obecnie jest to kwota 3,5 tys. zł);

wyposażenie – niskocenne rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością;

wartości niematerialne i prawne (WNiP) – prawa majątkowe nabyte przez placówkę, zaliczane do aktywów trwałych i nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby szkoły.

Pomocne narzędzie

Placówkom poszukującym efektywnego i skutecznego systemu pomocnego w zarządzaniu majątkiem, prowadzeniu ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz realizacji inwentaryzacji polecamy kompleksowe rozwiązanie on-line – Progman Majątek Web. Dokonując uporządkowania elementów wyposażenia, wpisujemy odpowiednio ich wartość wraz z określeniem grupy ŚT oraz osoby odpowiedzialnej za korzystanie z niego. Moduł Ewidencji w czytelny sposób (odpowiednim kolorem) pozwala na oznaczenie, czy mamy do czynienia ze środkiem trwałym, pozostałym środkiem trwałym, wyposażeniem itd. Każdy odrębny składnik majątku ma indywidualną, rozbudowaną kartę ewidencyjną umożliwiającą wpisanie podstawowych danych, informacji dodatkowych i oznaczenia dokumentu nabycia.

Program umożliwia także wpisanie rozchodu związanego z danym środkiem trwałym poprzez wskazanie jego daty i formy, z określeniem dokumentu księgowego właściwego temu elementowi i numeru dokumentu wraz ze wskazaniem przyczyn takiego rozchodu. Ponadto znacznie usprawnia wykonywanie wielu operacji związanych z prowadzeniem ksiąg inwentarzowych, a liczne opcje wydruków związanych z przychodem i rozchodem mienia pozwalają na bieżące i wygodne pozyskiwanie informacji o stanie mienia szkoły.

Szybki i łatwy spis

Kolejną funkcjonalnością systemu Progman Majątek Web jest moduł Inwentaryzacja, który umożliwia sprawne i efektywne przeprowadzenie procedury inwentaryzacji majątku szkoły. Pozwala on m.in. określić rodzaj inwentaryzacji w zależności od sposobu jej przeprowadzenia i potrzeb placówki, jak też sprawdzić stan składników majątku na konkretny dzień oraz wskazać ich umiejscowienie. Co ważne dla procesu inwentaryzacji, Progman Majątek Web zapewnia ujęcie w systemie wszystkich elementów niezbędnych do sporządzenia i przeprowadzenia prawidłowej inwentaryzacji. W ramach programu można korzystać z takich narzędzi elektronicznych jak kolektor danych i drukarka kodów kreskowych, co pozwala na znaczne przyspieszenie procesu inwentaryzacji.

Więcej informacji o ofercie i pozostałych funkcjach programu oraz sprzęcie peryferyjnym służącym do wykonywania inwentaryzacji znajdą Państwo na stronie: www.progman.wolterskluwer.pl/majatek-web

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top