Prawo04 września, 2020

Dyrektor Szkoły 9/2020

Nauczyciele, uczniowie i rodzice są pełni niepokoju, jak będzie wyglądała edukacja w najbliższych tygodniach. Wiele zależy zarówno od sytuacji epidemicznej, jak i dyrektorów, na barkach których spoczywa odpowiedzialność za sposób realizacji zadań edukacyjnych. Ważne są więc umiejętności szybkiego reagowania i radzenia sobie z pojawiającymi się problemami, a także kompetencje liderskie służące obniżeniu poziomu stresu społeczności szkolnej, dbaniu o bezpieczeństwo zdrowotne jej członków oraz dobre funkcjonowanie w zmieniających się warunkach.
Te kwestie omawiają w swoich artykułach Małgorzata Nowak, prof. Jan Fazlagić i Bogdan Bugdalski. Ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że konieczny będzie przynajmniej częściowy powrót do edukacji zdalnej, autorzy przedstawiają również propozycje, jak sprostać wyzwaniom, które nauczanie on-line stawia przed kadrą kierowniczą i nauczycielami, oraz wnioski płynące z ostatnich doświadczeń.

Trudne czasy wymagają solidarności i współpracy, dlatego szczególnego znaczenia nabierają teraz działania uczące młodych ludzi odpowiedzialności za siebie i innych oraz kształtujące u nich postawy prospołeczne i obywatelskie. Taką możliwość daje m.in. samorząd uczniowski. Jakie są podstawy prawne jego funkcjonowania oraz co zrobić, żeby w podejmowanie decyzji włączyć możliwie najwięcej uczniów naszej szkoły – i to tak, by faktycznie zaangażowali się w jej sprawy – to pytania, na które odpowiadamy we wrześniowym Niezbędniku.
Wskazówki mogące pomóc w radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie niesie zarządzanie w czasie pandemii, przedstawiamy także w dziale Inspiracje Dyrektora, a przykłady dobrych praktyk w tym zakresie omówimy 21 i 22 października podczas VII Kongresu Edukacja i Rozwój. Udział w tym wydarzeniu będzie również doskonałą okazją do zapoznania się ze szczegółami nowych rozwiązań prawnych, które sygnalizuje w swoim artykule Monika Sewastianowicz. Umożliwi ponadto uzyskanie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania związane z wdrażaniem tych przepisów.

Spis treści DS.9.2020

Polityka edukacyjna
Kierunki polityki oświatowej Bogdan Bugdalski
Nowe wyzwania w zarządzaniu szkołą Jan Fazlagić

Co w prawie piszczy
Wrześniowe zmiany w prawie Monika Sewastianowicz
Obowiązek szkolny a zadania dyrektora Mikołaj Darmosz
Materiały dla nauczycieli
Ochrona twórczości
Naruszenie praw autorskich

Barwy zarządzania
Przygotowania do powrotu uczniów Małgorzata Nowak
Wnioski szkół ze zdalnej edukacji Małgorzata Nowak
Mity w kierowaniu szkołą Danuta Elsner
Korzyści z edukacji domowej Karolina Cieślik

Pracownia pedagogiczna
Młodzież z zaburzeniami psychicznymi Tomasz Garstka
Czytelne pomysły na bibliotekę Katarzyna Sołtan-Młodożeniec

Nowe technologie
Startup – patent na przedsiębiorczość Maciej Frasunkiewicz

Niezbędnik Dyrektora – Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Podstawy prawne samorządności Michał Łyszczarz
Samorząd kuźnią postaw demokratycznych Anna Klimowicz
Regulamin samorządu uczniowskiego Michał Tragarz
Struktura samorządności Michał Tragarz

Inspiracje Dyrektora
Gra w kanonie lektur?
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Danuta Sterna
Recepta dla lidera
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
E-mail pod kontrolą

Kuluary oświaty
Maile do młodej dyrektorki
O poczuciu wartości Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji

Oderwać się od rutyny Marcin Dębiński

Aktualności
Trzy warianty pracy szkół
Nauka w reżimie sanitarnym
„Aktywna tablica” do 2024 r.
Podwyżka pensji w rozporządzeniu
Terminy olimpiad przedmiotowych
Nabór do nagrody im. Ireny Sendlerowej
Raport NIK o profilaktyce wad postawy
Festiwale E(x)plory tylko w internecie
Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy
Decydujący głos rodziców
Będzie nowa ustawa o rzemiośle
PIP wytknęła błędy szkołom

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top