Prawo01 czerwca, 2020

Dyrektor Szkoły 6/2020

Zmagania z pandemią koronawirusa i zapowiedź kryzysu gospodarczego spowodowały, że szczególnego znaczenia nabiera poczucie odpowiedzialności za życie i dobrostan nie tylko nasz, lecz także innych ludzi. Bardziej niż dotychczas doświadczamy, w jak dużym stopniu jesteśmy od siebie zależni, jak ważna jest wzajemna pomoc i podejmowanie działań mających na celu wspólne dobro.
Sytuacja skłania do refleksji nad naszym podejściem do rozwijania u młodych ludzi sprawczości i poczucia solidarności społecznej. Czy wykorzystujemy pojawiające się możliwości? Jak dbamy o najbliższe otoczenie? Nawet jeśli budynek szkoły jest zamknięty, szkoła jako społeczność nadal istnieje. Rozmawiajmy z uczniami, pytajmy o ich nastroje i troski, zacieśniajmy relacje, dbajmy, by nikt nie poczuł się zapomniany, zostawiony samemu sobie. W czerwcowym Niezbędniku Anna Klimowicz i Jacek Królikowski zachęcają do zintensyfikowania działań mających na celu kształtowanie właśnie takich solidarnych postaw. Opisując istotę i przejawy wspólnotowości, autorzy podpowiadają, jak rozwijać ideę obywatelskości w praktyce edukacyjnej.

Pamiętajmy również, że atmosfera kryzysu może prowadzić do przemocy i prowokować agresywne zachowania. Dużą rolę w zapobieganiu temu zjawisku, a także reagowaniu na jego występowanie, ma do odegrania szkoła. W artykule Jak reagować na przemoc Łukasz Krysiński przypomina podstawowe obowiązki pedagogów w tym zakresie oraz radzi, jak postępować w przypadku pojawiania się symptomów problemu.
W tym roku szkolnym zakończenie zajęć będzie miało inny niż dotychczas charakter. Wymaga więc niestandardowego przygotowania oraz gotowości do wystąpienia najprawdopodobniej w formule on-line przed uczniami i rodzicami, a w przypadku dyrektora – całą społecznością szkolną. Propozycje, jak przeprowadzić to ostatnie przedwakacyjne spotkanie, przedstawiają Małgorzata Nowak i Tomasz Garstka.

Spis treści DS.6.2020

Co w prawie piszczy
Przesunięte egzaminy i rekrutacja Michał Łyszczarz
Jak reagować na przemoc Łukasz Krysiński

Pracownia pedagogiczna
Wyjątkowy koniec roku Tomasz Garstka
Materiały dla nauczycieli
Docenić błąd
Dekalog pracy z błędem

Polityka edukacyjna
Pracowite wakacje w oświacie Bogdan Bugdalski

Barwy zarządzania
Wirtualne zakończenie Małgorzata Nowak
Kłopoty ze zdalną nauką zawodu Włodzimierz Kaleta
Czego nauczyła nas epidemia Małgorzata Nowak

Nowe technologie
M@nipulacja w internecie Maciej Frasunkiewicz
Monitorowanie pracy z e-dziennikiem Ilona Janowska

Niezbędnik Dyrektora – Lekcja obywatelstwa
Solidarność w czasach pandemii Jacek Królikowski
Jak uczyć solidarności Jacek Królikowski
Szkoła postaw obywatelskich Anna Klimowicz

Praktyczna Akademia Zarządzania
Dzielenie się przywództwem Danuta Elsner

Inspiracje Dyrektora
Edukacja prawna
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Ewa Brańska
60% dorosłych nie czyta
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Pułapki nauczania on-line

Kuluary oświaty
Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w... Organie?
Subiektywnie o edukacji

Nie jednym frontem Janusz Kowalski

Aktualności
Konsultacje dla zdających
Dłuższe terminy rekrutacji
Opieka w klasach I-III
Kolejne 180 mln zł na zakup sprzętu
Niższy standard finansowy A
Zwycięzcy konkursów UODO
Otwarte przedszkola
Dodatkowe formy zaliczenia praktyk
Wróciły konkursy na dyrektora
Nagroda od kuratora
Poradnie mają orzekać w wakacje
Rodzice krytycznie o nauce zdalnej

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top