Prawo01 kwietnia, 2020

Dyrektor Szkoły 4/2020

Projektowanie pracy na kolejny rok szkolny to proces, który trwa przez wiele miesięcy. Mamy już za sobą działania związane z opracowywaniem arkusza organizacyjnego. Czekając na jego zaopiniowanie przez związki zawodowe i nadzór pedagogiczny oraz zatwierdzenie przez organ prowadzący, możemy przygotować się do ruchu służbowego.
Dlatego już teraz nasi prawnicy podpowiadają Państwu, jak skutecznie i zgodnie z prawem postępować przy wypowiadaniu umów nauczycielom oraz rekrutacji kandydatów do pracy. Krzysztof Lisowski omawia podstawy rozwiązania stosunku pracy, w tym również te dotyczące niezdolności do wykonywania obowiązków z powodu choroby. Monika Sewastianowicz w Materiałach dla nauczycieli przypomina podstawowe zasady ruchu kadrowego. Natomiast Barbara Tomaszewska wyjaśnia, jakie postępowanie pracodawcy w procesie rekrutacji może być uznane za faworyzowanie czy nepotyzm. Autorka analizuje pod tym kątem różne sytuacje, m.in. dotyczące nacisku zewnętrznego na dyrektora w sprawie zatrudnienia tej, a nie innej osoby, objaśnia też, kiedy przyjęcie do pracy członka swojej rodziny lub bliskiego znajomego może narazić na zarzut nepotyzmu.

Planując zatrudnienie nowego pracownika, warto wziąć po uwagę nie tylko to, jakie kompetencje posiada dany kandydat, ale również, czy potrafi dostosować sposób pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych swoich przyszłych uczniów. Tylko tacy nauczyciele będą bowiem w stanie skutecznie wcielać w życie ideę edukacji, która nie wyklucza dzieci z powodu jakichkolwiek cech i koncentruje się na wspieraniu ich wszechstronnego rozwoju (w tym również na kształtowaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz dążeniu do dobrostanu psychospołecznego). O tym, na czym polega szkoła włączająca, dlaczego jest nam potrzebna oraz jak usuwać bariery w pełnoprawnym uczestnictwie każdego ucznia w szkolnych działaniach, piszą w kwietniowym Niezbędniku Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Tomasz Garstka i Włodzimierz Kaleta.

Spis treści DS.4.2020

Wydanie specjalne - szkoła zdalna

Niezbędnik Dyrektora – Edukacja włączająca
Czy polska szkoła jest włączająca? Elżbieta Tołwińska-Królikowska
Jak rozmawiać o niepełnosprawności Tomasz Garstka
Szkoła otwarta na wszystkich Włodzimierz Kaleta

Co w prawie piszczy
Nepotyzm w szkole Barbara Tomaszewska
Rozwiązanie stosunku pracy Krzysztof Lisowski
Niezdolność nauczyciela do pracy Krzysztof Lisowski
Materiały dla nauczycieli
Zatrudnianie nauczycieli
Zasady ruchu kadrowego
Pytania do eksperta

Polityka edukacyjna
Przepisy dyscyplinarne do zmiany Bogdan Bugdalski

Praktyczna Akademia Zarządzania
Obliczanie subwencji (2) Stanisław Szelewa

Barwy zarządzania
Skrzynki na sygnały Małgorzata Nowak

Nowe technologie
E-sportowa rozgrywka Maciej Frasunkiewicz

Pracownia pedagogiczna
Edukacja seksualna Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Kozłowski
Innowacja pedagogiczna: OK zeszyt Michał Szczepanik

Inspiracje Dyrektora
Kompetencje proinnowacyjne
Całodobowy telefon zaufania
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Janusz Moos
Egzamin z zaangażowania
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Młodzież zmienia świat
Biznesowy sukces szkoły

Kuluary oświaty
Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w… Organie?
Subiektywnie o edukacji

Zagubienie dyrektora Karolina Turek

Aktualności
MEN zamknęło szkoły w całej Polsce

Specustawa dotycząca koronawirusa
Barometr zawodów 2020
Pierwsza polska szkoła w Islandii
Dyskryminacja w statucie szkoły
4,5 mln zł dla klas wojskowych
Kara dla szkoły za odciski palców
Projekt #JaTyOnOff – odłóż telefon
Szkolenia z zasad ruchu drogowego
Akcja „kwalifiAKCJA”
Narzędzia do nauki matematyki
Dwa programy uczące młodzież przedsiębiorczości

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top