Prawo04 marca, 2019

Dyrektor Szkoły 3/2019

Wirtualna przestrzeń stała się nieodłącznym elementem życia przede wszystkim młodych ludzi. Przekonujemy się o tym, chociażby obserwując uczniów na lekcjach czy podczas przerw. Zamiast nawiązywać kontakty bezpośrednio robią to przy pomocy telefonów bądź tabletów. Nie dziwią więc doniesienia, że niepokojąco rośnie zjawisko uzależnienia dzieci i młodzieży od ciągłego dostępu do urządzeń mobilnych. Pisze o tym Maciej Frasunkiewicz w artykule Fonoholizm – choroba XXI wieku.
Jak wynika z badań, to właśnie w internecie nasi uczniowie najczęściej spotykają się z nasilającym się w ostatnich latach zjawiskiem tzw. mowy nienawiści. Kontakt z rzeczywistością pełną pogardliwych i dehumanizujących wypowiedzi ma swoje negatywne konsekwencje, do których należą m.in. obniżenie wrażliwości i większa skłonność do naruszania zasad współżycia społecznego.

W „Dyrektorze Szkoły” ta tematyka od lat zajmuje wiele miejsca. Tym razem problemowi zapobiegania mowie nienawiści poświęciliśmy Niezbędnik. Autorzy starają się pokazać, jak przeciwdziałać przemocy słownej, a język pogardy zastąpić językiem przyjaźni.
Doskonałą okazją do uświadomienia naszym podopiecznym znaczenia przestrzegania norm i zasad jest obchodzony 15 marca Dzień Edukacji Prawnej, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, a współorganizatorami – Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” i wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Zachęcamy do skorzystania z propozycji przygotowanych dla szkół przez środowiska prawnicze.

Spis treści DS.3.2019

Co w prawie piszczy
Rekrutacja podwójnego rocznika Michał Łyszczarz
Opracowanie arkusza organizacji Agata Piszko
Pytania do eksperta
Materiały dla nauczycieli
Spór zbiorowy
Strajk
Akcja protestacyjna
Zadania dyrektora w przypadku strajku

Polityka edukacyjna
Sposoby promocji szkolnictwa zawodowego Jan Fazlagić

Barwy zarządzania
Kompetencje nowoczesnego lidera Maja Lose
Uczniowska rada klasowa Danuta Elsner

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Profilaktyka nienawiści
Empatia zamiast pogardy Tomasz Kozłowski
Jak reagować na mowę nienawiści Tomasz Garstka
Lekcje języka przyjaźni Anna Klimowicz
Szkolna odpowiedź na przemoc Bogdan Bugdalski
Kary za hejt Michał Łyszczarz

25 lat „Dyrektora Szkoły”
Dziedzictwo Ireny Elżbieta Piotrowska-Albin

Praktyczna Akademia Zarządzania
Metody aktywizacji rodziców Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Nowe technologie
Fonoholizm – choroba XXI wieku Maciej Frasunkiewicz

Pracownia pedagogiczna
Uczeń samoregulujący się Bolesław Niemierko

Super Dyrektor Szkoły
Sukces w 3D Anna Satel

Inspiracje Dyrektora
22 kwietnia – Dzień Ziemi
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania...
Osobowość edukacji – Irena Dzierzgowska
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Język holenderski zaniknie?
Zagłada Edenu

Kuluary oświaty
Maile do młodej dyrektorki
O wartości pracy fizycznej Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji
Prorok Don Vito Tomasz Kozłowski

Aktualności
Dzień Edukacji Prawnej
80 tys. zł na remont stołówki
Nauczyciele w rankingu zaufania
Świadczenie dla stażysty
Dwie podwyżki w 2019 r.
Rekomendacje przedsiębiorców
ZUS kontroluje nauczycielskie zwolnienia
Zadawanie lekcji narusza prawo?
Myśliwi uczą biologii i ekologii
Wniosek tylko do 15 kwietnia
Erasmus+ dla szkół i przedszkoli
Lekcje o nienawiści bez poparcia MEN

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top