Prawo01 grudnia, 2018

Dyrektor Szkoły 12/2018

Znajomość swoich praw i obowiązków należy do niezbędnych kompetencji każdego obywatela. Wiąże się z nią odpowiedzialność za własne czyny i decyzje, co podkreśla też paremia stosowana w polskim prawodawstwie ignorantia iuris nocet. Nieumiejętność korzystania z prawa i brak zrozumienia zasad, według których działają instytucje publiczne, to niektóre z czynników wykluczenia społecznego, utrudniają bowiem swobodne i świadome uczestnictwo w funkcjonowaniu państwa. Niestety, jak pokazują badania, wiedza i kultura prawna Polaków pozostają na niskim poziomie. Dlatego w grudniowym Niezbędniku sprawdzamy, jak edukacja prawna wygląda w praktyce szkolnej, z jakich rozwiązań warto korzystać, co wzmacniać, a co zmieniać.

Trzymają Państwo w ręku trzechsetny numer „Dyrektora Szkoły”. Cieszymy się, że mamy swoich wiernych Czytelników i zdobywamy uznanie nowych. Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzają. W nadchodzącym roku będziemy mieli okazję wspólnie świętować jubileusz 25-lecia naszego miesięcznika.

Spis treści DS.12.2018

25 lat „Dyrektora Szkoły”
Owocne początki i co dalej? Danuta Elsner

Co w prawie piszczy
Indywidualne wsparcie dzieci ze SPE Joanna Wrona
Pytania do eksperta

Polityka edukacyjna
Powiatowe skutki reformy edukacji Stanisław Szelewa
Szkoły szykują się na podwójny rocznik Bogdan Bugdalski

Barwy zarządzania
Monitorowanie kompetencji kluczowych Małgorzata Nowak
Słownik wyrazów obcych Danuta Elsner

Niezbędnik Dyrektora Szkoły – Edukacja prawna
Budowanie świadomości prawnej uczniów Bogdan Bugdalski
Zajęcia z prawa Włodzimierz Kaleta
Scenariusz lekcji

Praktyczna Akademia Zarządzania
Realizacja podstawy programowej Cezary Lempa

Nowe technologie
Dwa oblicza gier wideo Maciej Frasunkiewicz

Pracownia pedagogiczna
Szkoła zrównoważonego rozwoju Marta Kałużyńska
Nauka dialogu międzypokoleniowego Tomasz Kozłowski
Jadłodzielnia w szkole? Tak! – rozmowa z Pauliną Serednicką Danuta Elsner
Materiały dla nauczycieli
Odporność psychiczna uczniów
Kształtowanie odporności psychicznej

Super Dyrektor Szkoły
Uczniowie zasługują na to, co najlepsze – rozmowa z Ewą Szczerbą Anna Satel

Inspiracje Dyrektora
Zadaję z sensem
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Bożena Janiszewska
Czas na rozmowę
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania...
Konkurs dla nauczycieli mediatorów
Ignorować narzekaczy

Kuluary oświaty
Wieści gminne
A cóż tam Panie słychać w… Organie?
Subiektywnie o edukacji
Ci nieznośni rodzice Maja Lose

Aktualności
Koszty podwójnego rocznika
MEN określi regulamin oceny pracy
Próbny egzamin ósmoklasisty
Dane ucznia objęte tajemnicą
Świąteczny urlop dyrektora
Nowa platforma edukacyjna
Obowiązkowa akredytacja
Konkurs fotograficzny na ekoselfie
Kamizelki odblaskowe dla uczniów
Gala „Solidarna Szkoła”
Popularność edukacji prywatnej
Badanie nowych technologii
Jubileusz konferencji dyrektorów Elżbieta Piotrowska-Albin

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top