Prawo01 listopada, 2020

Dyrektor Szkoły 11/2020

Przez ostatnie dekady wprowadzono szereg mechanizmów, które miały na celu poprawę pracy szkół, nadal jednak – jak zauważa dr Danuta Elsner – w wielu miejscach wieloletnia, szkolna „rewolucja jakości” nie przerodziła się w zmianę mentalną. Motywatorem do wzmożonych działań w tym zakresie może być fakt, że wysoka jakość kształcenia jest jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/21.
Podnoszeniu tej jakości mają służyć m.in. innowacje pedagogiczne. Dają one możliwość wprowadzenia nowatorskich rozwiązań programowych, metodycznych, organizacyjnych. Ważne jest jednak, by były planowane i wdrażane z zachowaniem wysokich standardów. Na temat tego, jak wspierać innowacyjne działania w szkole, w jaki sposób sprawdzać ich efektywność oraz jakie metody pracy są szczególnie przydatne w procesie kształtowania u uczniów kompetencji proinnowacyjnych, piszą autorzy listopadowego Niezbędnika.

Z roku na rok przybywa młodzieżowych inicjatyw, których celem jest uwrażliwienie społeczeństwa i osób odpowiedzialnych za politykę poszczególnych krajów na problemy związane z degradacją środowiska i zmianami klimatu. Zachęcam Państwa do lektury artykułu Bogdana Bugdalskiego, który rozmawiał z uczniami zaangażowanymi w Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.
Na kwestie klimatyczne zwracał uwagę również prof. dr hab. Jan Fazlagić podczas wykładu inaugurującego VII Kongres Edukacja i Rozwój. Omawiając najbardziej aktualne wyzwania związane z zarządzaniem w oświacie oraz projektowaniem procesu edukacyjnego, podkreślał, że na całym świecie obserwuje się wzrost znaczenia edukacji klimatycznej, podczas gdy w polskich szkołach temat ten jest często zaniedbywany albo traktowany pobieżnie. Obchodzony w listopadzie Tydzień Edukacji Globalnej to doskonała okazja do przeanalizowania szkolnej strategii w tym obszarze i wyznaczenia kierunków działań na najbliższe miesiące.

Spis treści DS.11.2020

Polityka edukacyjna
Młodzieżowa walka o Ziemię Bogdan Bugdalski

Pracownia pedagogiczna
Jak uczyć sztuki dyskutowania Anna Klimowicz
Materiały dla nauczycieli
Edukacja globalna
Lekcje o świecie
Globalne wątki

Barwy zarządzania
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Danuta Elsner
Kultura szkoły inkluzyjnej Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Co w prawie piszczy
Rozliczanie godzin ponadwymiarowych Stanisław Szelewa
Rada rodziców a dane osobowe Jarosław Feliński
Dyrektor szkoły wobec plagiatu Paulina Bujas, Bartosz Pudo
Pytania do eksperta

Praktyczna Akademia Zarządzania
Sieć jako społeczność uczących się Krystyna Liszka

Nowe technologie
Cyberzaburzenia z perspektywy szkoły Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Kozłowski

Niezbędnik Dyrektora – Szkolne innowacje
Rodzaje nowatorskich działań Karolina Cieślik
Efektywna innowacyjność Tomasz Garstka
Podejście interdyscyplinarne Monika Auch-Szkoda
Kompetencje proinnowacyjne Agnieszka Arkusińska, Magdalena Bogusławska, Bernardetta Czerkawska, Katarzyna Dmitriuk
Innowacyjność w zdalnym nauczaniu Włodzimierz Kaleta

Inspiracje Dyrektora
Wielkie problemy małych dzieci
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Mariusz Z. Jędrzejko
Klucz do szczęścia
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Na ratunek Ziemi
Polska dla pokoleń

Kuluary oświaty
Maile do młodej dyrektorki
O myśleniu krytycznym Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji

Plan rozwoju Maria Mach

Aktualności
Mamy Super Dyrektorów!
Apel o większą autonomię dyrektorów
Powrót do nauki zdalnej
Co z dodatkiem uzupełniającym?
Stypendium także dla społeczników
Nowy minister nowego resortu
Niskie zarobki nauczycieli
Konferencja on-line Fundacji Dalton
Hakerskie ataki na szkoły
„Dyrektor Liderem”
Konkurs na piosenkę klasową
Jak dostosować szkołę do klimatu

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top