Prawo06 lutego, 2015

Bestsellery stycznia 2015 w księgarni profinfopl

1. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo prywatne międzynarodowe.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2015.
36 wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego.

2. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Ustawa o opłatach w sprawach karnych. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2015.
41 wydanie zbioru przepisów z prawa karnego.

3. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe i naprawcze. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2015.
22 wydanie zbioru przepisów z prawa handlowego.

4. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych .
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: .
22 wydanie zbioru przepisów z prawa administracyjnego.

5. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacja pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2015.
22 wydanie zbioru przepisów z prawa pracy.

6. Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych [PRZEDSPRZEDAŻ].
Autor: Dariusz Świecki.
Rok wydania: 2015.
Trzecia edycja tej znanej publikacji uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. W formie porównania przedstawiono obecny i przyszły stan prawny, co pozwala na całościowe ujęcie istoty i zakresu zmian wprowadzonych do procedury karnej.

7. Meritum Prawo Pracy 2015.
Autor: Kazimierz Jaśkowski (red. merytoryczny).
Rok wydania: 2014.
W jednej zwartej publikacji czytelnik znajdzie kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc.

8. Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych.
Autor: Henryk Pietrzkowski.
Rok wydania: 2014.
Jest to publikacja przygotowana specjalnie dla praktyków - adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, rzeczników patentowych, aplikantów adwokackich i radcowskich, a także sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów.

9. Podatki 2015.
Autor: Aleksander Kaźmierski (red. merytoryczny).
Rok wydania: 2014.
Meritum Podatki 2015 to kompleksowa informacja na temat całości polskiego prawa podatkowego w ujęciu poradnikowo-praktycznym!

10. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz.
Autorzy: Joanna Bodio , Tomasz Demendecki , Andrzej Jakubecki (red. nauk.) , Olimpia Marcewicz , Przemysław Telenga , Mariusz Piotr Wójcik.
Rok wydania: 2014.
W komentarzu w sposób syntetyczny i przystępny omówiono wszystkie instytucje i zagadnienia związane z interpretacją przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

 

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (WKL) jest światowym liderem w dziedzinie usług informacyjnych i rozwiązań dla profesjonalistów w dziedzinie zdrowia, podatków i rachunkowości, ryzyka i zgodności, finansów i sektorów prawnych. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z wyspecjalizowaną technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top