Prawo09 września, 2020

Bestsellery sierpnia 2020 w księgarni profinfo.pl

1. Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych.
Autor: Henryk Pietrzkowski.
Rok wydania: 2020.
Szóste wydanie niezwykle praktycznej publikacji, cieszącej się dużą popularnością, objaśnia krok po kroku postępowanie cywilne z punktu widzenia obowiązków i uprawnień zawodowego pełnomocnika procesowego. 

Fragment publikacji (.pdf)

2. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II.
Autor: Redakcja naukowa: Dariusz Świecki.
Rok wydania: 2020.
W komentarzu dokonano analizy poszczególnych przepisów, wskazano na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne i przedstawiono propozycje ich rozwiązania. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy. 

Fragment publikacji (.pdf)

3. Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych.
Autor: Dariusz Świecki.
Rok wydania: 2020.
Książka ta jest publikacją przygotowaną z myślą o praktykach – adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądem w sprawach karnych, a także aplikantach adwokackich i radcowskich. 

Fragment publikacji (.pdf)

4. MERITUM Prawo spółek. Tom I i II.
Autor: Redakcja naukowa: Andrzej Kidyba.
Rok wydania: 2019.
Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych. 

Fragment publikacji (.pdf)

5. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich.
Rok wydania: 2020.
58. wydanie zbioru przepisów z prawa karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)

6. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz.
Autorzy: Paweł A. Blajer, Wojciech Gonet.
Rok wydania: 2020.
Komentarz zawiera szczegółowe omówienie zasad obrotu nieruchomościami rolnymi oraz propozycje rozwiązań problemów, które mogą wystąpić w związku z ich stosowaniem. 

Fragment publikacji (.pdf)

7. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2019.
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.

Fragment publikacji (.pdf)

8. MERITUM Prawo pracy 2020.
Autor: Redakcja naukowa: Kazimierz Jaśkowski.
Rok wydania: 2020.
17. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. 

Fragment publikacji (.pdf)

9. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz.
Autorzy: Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Andrzej Wróbel.
Rok wydania: 2020.
Autorzy uwzględnili najnowszy dorobek doktryny oraz wieloletnie, w tym również niepublikowane, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego. Komentarz zawiera obszerną, kompletną bibliografię postępowania administracyjnego za lata 1927–2019. 

Fragment publikacji (.pdf)

10. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2020.
53. wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top