Zmiany w Karcie Nauczyciela
Prawo01 sierpnia, 2022

Aneks do arkusza po zmianach w Karcie Nauczyciela od 1 września 2022 r. - zaproszenie na szkolenie

Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116), wprowadziła nowe rozwiązania mające na celu zwiększenie dostępności nauczycieli specjalistów (pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych) w przedszkolach i szkołach dla dzieci i młodzieży. 
W gronie specjalistów wyodrębniono również nowe stanowisko - pedagoga specjalnego.

Łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów ma być uzależniona od liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym lub uczniów w danym przedszkolu, szkole lub zespole, w skład których wchodzi to przedszkole lub ta szkoła – im większa jest liczebność przedszkola lub szkoły tym większa jest łączna liczba etatów.

Zadaniem pedagoga specjalnego będzie przede wszystkim uzupełnianie zadań realizowanych przez innych nauczycieli specjalistów w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego im potrzebom rozwojowym i edukacyjnym.

Co ważne wprowadzone zmiany wymuszają na organach prowadzących podjęcia uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć specjalistów, a zatwierdzony arkusz organizacji przedszkola lub szkoły na rok szkolny 2022/2023 będzie podlegał ponownemu zweryfikowaniu z uwagi na normatywne wymogi co do wymiaru zatrudnienia tej grupy nauczycieli.

Zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenie online, podczas którego dokładnie omówimy temat zmian w Karcie Nauczyciela i zatrudniania nauczycieli specjalistów. Podpowiemy również jak uwzględnić te zmiany podczas przygotowywania arkusza organizacyjnego

Temat szkolenia:
Aneks do arkusza po zmianach w Karcie Nauczyciela od 1 września 2022 r.
Termin:  
25 sierpnia 2022 r., godz. 12:00.

W programie m.in: 

 • otoczenie prawne osadzające specjalistów w przedszkolach i szkołach,
 • wymogi prawotwórcze na poziomie lokalnego prawa powszechnego,
 • zadania realizowane przez pedagogów specjalnych,
 • ustalanie łącznej liczby etatów nauczycieli specjalistów na poziomie przedszkola lub szkoły oraz na poziomie jednostki samorządu terytorialnego,
 • konieczność dokonania zmian w arkuszach organizacji przedszkoli i szkół,
 • tworzenie aneksu do projektu arkusza organizacji,
 • ewidencja nauczycieli specjalistów.

Dowiesz się jak prawidłowo obliczyć limity dla pedagogów specjalnych w placówce oświatowej oraz jak sporządzić aneks do arkusza organizacyjnego w związku z powyższymi zmianami.

Wypełnij formularz i zapisz się bezpłatnie TUTAJ

Zapraszamy!
Zespół Progman
Wolters Kluwer Polska

___________________________________________________________________________

POLECAMY:

Progman iArkusz to internetowe narzędzie pozwalające na sprawne i bezbłędne przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego każdego typu jednostki oświatowej. 

Dlaczego warto?

 • Automatyczna weryfikacja zgodności arkuszy z dyrektywami MEN oraz wytycznymi organu prowadzącego,
 • Automatyczne porównanie aneksu z projektem,
 • Kontrola poprawności danych,
 • Szereg zestawień i wydruków.
 

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top