Prawo08 kwietnia, 2021

Aktualizacja systemu Kancelaria Notarialna 7.7.0 i LEX@Text 4.7.0

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że 08.04.2021 r. do dystrybucji trafiła aktualizacja pakietu KANCELARIA NOTARIALNA oznaczona numerem 7.7.0 oraz LEX@TEXT oznaczona numerem 4.7.0.Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 7.7.0

 • Wprowadzono eksportowanie danych w module Wysyłka do systemu e-Nadawca Poczty Polskiej
 • Wprowadzono integrację z CRBR - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (funkcja aktywna tylko w ramach ważnego abonamentu na program Kancelaria Notarialna)
 • Wprowadzono nowy sposób wyszukiwania stron
 • Dodano parametr określający minimalną wartość kwoty transakcji GIIF na 20.000 PLN, zgodnie z zasadami sprawdzania poprawności danych transakcji GIIF w systemie informatycznym Ministerstwa Finansów
 • Wprowadzono możliwość usuwania danych starszych niż 10-letnie, zgodnie z wymaganiami RODO
 • Wprowadzono możliwość automatycznej synchronizacji kalendarza programu z kalendarzem Google
 • Wprowadzono mechanizm ostrzegający o ewentualnej konieczności przekazania informacji do MSWiA, z uwagi na udział w czynności strony będącej cudzoziemcem/podmiotem zagranicznym
 • W module Wysyłka wprowadzono możliwość filtrowania danych wg notariusza
 • Rozbudowano wydruk danych PCC na wydruku Repertorium A
 • Rozbudowano wydruk danych SD na wydruku Repertorium A
 • Wprowadzono możliwość określania gminy właściwej dla podatku SD
 • Wprowadzono szablon raportu do Izby Notarialnej w Gdańsku
 • Wprowadzono usprawnienia w działaniu funkcji tworzenia żądań do eKW
 • Usprawniono działanie modułu Wysyłka
 • Usprawniono wydruk dla beneficjenta rzeczywistego
 • Poprawiono rozpoznanie wydziału ksiąg wieczystych na podstawie wprowadzonego numeru KW
 • Wprowadzono możliwość drukowania osobnych informacji o wypisach i odpisach w wydruku Repertorium A
 • Dodano możliwość wyszukiwania po stronie w powiązaniach do płatności
 • Zablokowano możliwość zmiany dat, jeśli w Repertorium A zostały wybrane dane związane z wysyłką
 • Wprowadzono możliwość włączenia/wyłączenia powiadomienia o wygenerowaniu kwerendy dla beneficjenta rzeczywistego
 • Wprowadzono możliwość sporządzania analiz transakcji (GIIF) dla zastępcy notarialnego
 • Wprowadzono weryfikację nr i serii dowodu osobistego na etapie wprowadzania strony w słowniku
 • Wprowadzono zmianę opisu pobieranego podatku SD/PCC w danych opłat czynności notarialnej
 • W raporcie kasowym wprowadzono możliwość podsumowania wg rodzaju płatności
 • W module Wysyłka, w oknie wysyłki oraz na liście wyszukiwanych odbiorców, wprowadzono wyświetlanie danych z adresu korespondencyjnego, o ile jest dla strony wprowadzony i jest inny niż adres główny

Zmiany w programie Lex@Text 4.7.0

 • Zmiany wynikające z aktualizacji Kancelarii Notarialnej 7.7.0

Przypominamy, że wraz z wydaniem aktualizacji Kancelarii Notarialnej o nr 7.7.0, zostanie wstrzymana możliwość instalacji/aktualizacji dodatku LEX@TEXT dla edytorów OpenOffice/LibreOffice.
Dodatek nasz będzie prawidłowo działał jedynie z edytorem MS Word począwszy od wersji 2010 (wg aktualnych wymagań na stronie programu)

Pliki aktualizacyjne są dostępne w sekcji „Pobierz” na stronie www programu.

Z wyrazami szacunku
Zespół Systemu Kancelaria Notarialna

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top