ORCID 0000-0001-7118-2719

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalista z zakresu planowania przestrzennego i prawa budowlanego.

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku.Back To Top