Pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne kierunki badań: edukacja włączająca, edukacja i socjalizacja osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną, teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej, metodologia badań społecznych. Autor / współautor 11 monografii, m.in. Inclusive Education of Learners with Disability – the Theory versus Reality. Peter Lang, Berlin 2020 (współautorzy Robin McWilliam, Miloň Potměšil, Guo Ling); Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej. Nauczyciele o (nie)zmienianej sytuacji w kontekście kultury szkoły inkluzyjnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020. Redaktor i współredaktor 25 prac zwartych, autor ponad 200 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych. Od 2001 roku kierownik studiów podyplomowych. W latach 2012-2019 dziekan Wydziału Etnologii i Nauk i Edukacji w Cieszynie, od roku 2019 roku dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Od 2015 roku członek KNP Polskiej Akademii Nauk.


Back To Top