Profesor nauk prawnych; dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN; kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. 

Back To Top