Profesor doktor habilitowany Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie, Wydziału Prawa w Londynie oraz Wydziału Administracji w Brukseli, Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Autor licznych opinii sporządzanych na zlecenia policyjne i prokuratorskie Wieloletni ekspert w Kancelarii Sejmu, specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach szeroko pojętych praw człowieka, prawa europejskiego, prawa karnego procesowego, prawa kontraktów, prawa prasowego i prawa autorskiego

Adwokat występujący przed sądami polskimi oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.


Back To Top