Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Jacek Trela jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i adwokatem Izby Adwokackiej w Warszawie, praktykującym od 1986 roku. Niemal od początku drogi zawodowej silnie zaangażowany w działalność samorządu adwokackiego. W latach 1989-1992 pełnił funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, w latach 1992–1995, 1998–2001 był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a w latach 2001-2007 został dwukrotnie wybrany na stanowisko dziekana Rady. Wieloletni delegat Izby warszawskiej na Krajowy Zjazd Adwokatury, wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich i mediator Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W latach 2010-2016 sprawował funkcję Wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Naczelna Rada Adwokacka w 2006 roku wyróżniła adwokata Jacka Trelę odznaczeniem „Adwokatura Zasłużonym”. W listopadzie 2016 roku XII Krajowy Zjazd Adwokatury wybrał go Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej.


Back To Top