Lekarz, specjalista medycyny rodzinnej, ukończył studia podyplomowe na UMCS w Lublinie Wydział Prawa i Administracji, kierunek Administracja i Zarządzanie dla kadry kierowniczej w służbie zdrowia.
Wiceprezes i Ekspert Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie".
Prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców.
Od 2005 koordynuje wdrożenie programu informatyzacji przychodni należących do LZLR-P. Inicjator i koordynator systemu elektronicznej wymiany danych pomiędzy lekarzami a laboratoriami i pracowniami diagnostyki obrazowej.
Wiceprzewodniczący Zespołu do spraw opiniowania aktów prawnych Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie".
Od wielu lat jest jednym z negocjatorów Federacji „Porozumienie Zielonogórskie” przy ustalaniu zasad realizacji umów, zwłaszcza w podstawowej opiece zdrowotnej, w negocjacjach z MZ i NFZ.
Współzałożyciel i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej, zrzeszającej przedsiębiorców, będących dostawcami i użytkownikami systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia.
Członek Rady do spraw Interoperacyjności przy Centrum e-Zdrowia.
Powołany przez Ministra Zdrowia jako członek Zespołu do spraw rozwoju e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.
Członek Grupy Doradczej Użytkowników w CSIOZ przy realizacji projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”.
Współautor Obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zastępca Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej podczas prac legislacyjnych nad projektem w Parlamencie.
Członek Platformy ds. Funduszy Europejskich Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w 7 kadencji.
Wiceprzewodniczący Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.
Od 2002 współwłaściciel dwóch przychodni medycyny rodzinnej w powiecie lubelskim.
Pomysłodawca i koordynator cyklu akcji „Profilaktyka po lubelsku”.
Prywatnie szczęśliwy mąż i tata dwójki dzieci.


Back To Top