Dyrektor ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, specjalista chirurgii ogólnej. Wizytator i edukator Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, nauczyciel akademicki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Łączy zainteresowania zarządcze z perspektywą klinicysty, a także psychologa i gedanisty. Popularyzator podejścia procesowego w medycynie oraz Lean Management. Zwolennik motywacyjnych rozwiązań w kontekście wynagradzania personelu oraz optymalizacji zasobowej. Doświadczenia z ośrodków zagranicznych wdraża w ocenie wyników leczenia, szczególnie akcentując perspektywę wielodyscyplinarnej współpracy w organizacyjnych strukturach poziomych – dedykowanych podejściu narządowemu. Zwolennik zarządzenia konsensualnego w zarządzaniu personelem wysoce kompetentnym. Współtwórca poszerzonej metodyki analitycznej BQMM (ang. Business, Quality, Mortality and Morbidity), która z powodzeniem wdrożona została w klinikach UCK w Gdańsku oraz inżynierii kreowania procedur na skrzyżowaniach procesowych – tzw. procedur równoważących się interesariuszy (ang. Procedures of Equilibrating Stakeholders).

W ramach pracy dydaktycznej prowadzi też wykłady w zakresie psychologii klinicznej i psychoonkologii. Z zamiłowania koniarz i miłośnik kultury japońskiej.


Back To Top