ORCID: 0000-0002-0439-4241
In 1992 he completed legal studies at the Adam Mickiewicz University in Poznan. From 1992 to 2004 he worked for the Fiscal Chamber in Bydgoszcz, of which he was the director in 2001-2004. In 1996 he qualified as an attorney in law. In 2004–2011, he was a judge of the Provincial Administrative Court in Gdansk and since 2011 he has been a judge of the Supreme Administrative Court. A member of the State Examination Commission for Tax Advisers. He specializes in tax law and problems of informatization of administrative courts.

Publications in the last three years:
Chapters in monographs:

Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym, t. 1, Warszawa 2016.
Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym, t. 2, Warszawa 2017.
Metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi – problemy z szacowaniem dochodu podmiotu powiązanego [w:] Ceny transferowe. Wybrane zagadnienia, red. D.J. Gajewski, Warszawa 2019, s. 144–171.
Skuteczność wymiany informacji pomiędzy państwami jako środek w walce z unikaniem opodatkowania [w:] Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, red. D.J. Gajewski, Warszawa 2020, s. 409–429.
Articles, case notes:
Co mogą sądy administracyjne w aspekcie cen transferowych, „Przegląd Podatkowy” 2018/12, s. 21–27.

No Related Media found.
Back To Top