Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego.


Back To Top