Radca prawny specjalizujący się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów leczniczych w zakresie prawa medycznego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy oraz zamówień publicznych. Zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych oraz przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych z zakresu błędów w sztuce lekarskiej. Reprezentuje podmioty lecznicze w sprawach dotyczących Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kilku lat doświadczenie zdobywa w sektorze medycznym świadcząc stałą pomoc prawną na rzecz publicznych i komercyjnych podmiotów leczniczych. Współpracował również z Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przeprowadzał audyty prawne niepublicznych podmiotów leczniczych w zakresie aspektów związanym z prawem medycznym,


Back To Top