Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zastępca kierownika w Oddziale Orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.


Back To Top