Doktor nauk prawnych; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor i współautor monografii, komentarzy, artykułów i glos z zakresu prawa podatkowego i procedur podatkowych, a także prawa cywilnego i konsularnego.

Back To Top