PhD in Legal Sciences at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw (in the field of mergers and acquisitions / takeovers). Licensed tax advisor. Partner in PwC's legal and tax advisory department. Author of a book and numerous articles on tax aspects of restructuring processes. Member of the Editorial Board of „Przegląd Podatkowy”.

List of publications:
Book publications:
S. Krempa [in:] Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych; poprawa efektywności systemu podatkowego, red. B. Brzeziński, red. K. Lasiński-Sulecki, red. W. Morawski, Warszawa 2018
S. Krempa [in:] Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń (edycja 2017), red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, red. J. Rudowski, Warszawa 2017
S. Krempa [in:] Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń, red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, Warszawa 2016

Publications in the reviewed scientific journal:
S. Krempa, P. Woźniakiewicz, Niedostateczna kapitalizacja – zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r., cz. 2. Metoda alternatywna oraz przepisy międzyczasowe „Przegląd Podatkowy” 2015/1
S. Krempa, P. Woźniakiewicz, Niedostateczna kapitalizacja – zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów od 2015 r., cz. 1. Metoda podstawowa, „Przegląd Podatkowy” 2014/12
S. Krempa, M. Wróblewski, Kapitalizacja odsetek a obowiązek pobrania podatku zryczałtowanego przed 1 stycznia 2007 roku, „Przegląd Podatkowy” 2007/3
S. Krempa, Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, cz. II, „Przegląd Podatkowy” 2002/9
S. Krempa, Skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, cz. I, „Przegląd Podatkowy” 2002/8


No Related Media found.
Back To Top