Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny; profesor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Specjalizuje się w prawie finansów publicznych, a w szczególności finansów samorządowych. Oprócz osiągnięć naukowych (w tym autorstwa lub współautorstwa ponad 170 publikacji, m.in. kolejnych komentarzy praktycznych do ustawy o finansach publicznych) posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne. Przez ponad 15 lat była członkiem kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, a przez kilkanaście lat orzekała w sprawach naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Jest kierownikiem Katedry Nauk Prawnych na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży.

No Related Media found.
Back To Top