Doktor nauk prawnych; radca prawny; partner w Sakowska–Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p.; redaktor naczelna kwartalnika "ABI Expert". Specjalizuje się w prawie informacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej oraz w Uczelni Łazarskiego. Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (2018). Autorka ponad stu publikacji z zakresu ochrony danych, dostępu do informacji i ich ponownego wykorzystywania, w tym monografii: Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych (2014), Prawo do ochrony danych osobowych (2015). Współautorka książki Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz (2017) oraz podręcznika Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (2016); współredaktor monografii: Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych (2016), Samorządowe centra usług wspólnych (2017), Realizacja praw osób, których dane dotyczą (2017).


No Related Media found.
Back To Top