Aplikant radcowski, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywała w kancelariach radcowskich i adwokackich. Na co dzień zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy. W kręgu zainteresowań pozostają również zagadnienia z zakresu prawa karnego oraz kryminalistyki.


No Related Media found.
Back To Top