Prezes Krajowej Rady Komorniczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, ukończył aplikację komorniczą w 2002 r. Powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu w 2007 r, od 2011 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej. Od 2010 r. do 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady Komorniczej, a od 2020 r. zajmuje stanowisko Prezesa KRK. Jednocześnie, w latach 2010 -2019 pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Izby Komorniczej w Katowicach. Autor publikacji z zakresu postępowania egzekucyjnego i historii samorządu.


Back To Top