Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2017 r. ukończył Podyplomowe Studia Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2019 r. wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.
Reprezentuje klientów w sporach sądowych, w szczególności postępowaniach odszkodowawczych oraz gospodarczych. Zajmował się doradzaniem oraz obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży budowlanej. W ramach swojej praktyki zajmował się również opiniowaniem i sporządzaniem umów i ekspertyz prawnych oraz prowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Back To Top