Członek Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych

Marcin Radwan-Röhrenschef jest autorem wielu publikacji (artykuły, wykłady, glosy) oraz częstym mówcą na konferencjach międzynarodowych. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie następnie obronił doktorat z zakresu prawa administracyjnego. Posiada również dyplom Międzynarodowego Wydziału Prawa Porównawczego w Strasburgu. Odbył staż badawczy w Linacre College na Uniwersytecie w Oxfordzie.


Back To Top