Absolwent Wydziału Prawa UMCS, manager w Wolters Kluwer Polska, wydawca publikacji prawniczych, w tym Systemu Informacji Prawnej „LEX”. Jest członkiem zarządu w Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia”. Prowadzi szkolenia z zakresu podstaw prawnych, zakładania działalności gospodarczej, agroturystyki i podstaw marketingu.


Back To Top