Założyciel i prezes spółki Isolution, działającej w oparciu o zwinne metodyki pracy i metodę Lean Startup. Pomysłodawca cyklu meetupów Management 3.0 Warsaw, poświęconych zagadnieniom budowania progresywnych organizacji, uwalniania potencjału ludzi, budowania zaufania i doceniania pracowników.


Back To Top