Od 2004 r. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMED). W latach 2008-2009 był pełnomocnikiem Rektora GUMED ds. Budowy Nowego Szpitala Uniwersyteckiego (Centrum Medycyny Inwazyjnej).

W latach 2012-2014 był Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, a obecnie jest jego Członkiem Zarządu Głównego.

Od 2015 r. Przewodniczący Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Kancelarii Prezydenta RP.

Od 2016 r. Przewodniczący Sekcji Chirurgii Dziecięcej Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).

Od października do grudnia 2019 r. był prezesem Agencji Badań Medycznych.

Członek wielu zespołów pracujących w ramach Ministerstwa Zdrowia, w tym w latach 2018-2019 przewodniczył zespołowi ministerialnemu odpowiedzialnemu za przygotowanie reformy opieki onkologicznej w Polsce.

Od października do grudnia 2019 r. był prezesem Agencji Badań Medycznych.

Członek licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.


Back To Top