Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Karierę zawodową rozpoczął w 2004 r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Dziale Informatyki, gdzie budował systemy do prowadzenia elektronicznego rekordu medycznego, elektronicznej dokumentacji medycznej i obrazowania medycznego. Był również liderem Sekcji Systemów Medycznych w Dziale Informatyki oraz Zastępcą Dyrektora CSIOZ ds. Teleinformatycznych.

Od 2013 do 2021 zatrudniony w Centrum e-Zdrowia (dawniej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, CSIOZ), początkowo na stanowisku architekta i głównego analityka w Biurze Zarządzania Projektami. W ramach swoich obowiązków pracował nad budową interoperacyjności technicznej (rozwijanie Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, implementacja profili integracyjnych IHE) oraz wykonywał pracę nad budową architektury korporacyjnej SIOZ. W latach 2018-2020 współpracował z NFZ przy budowie architektury nowego systemu rozliczeniowego.

Obecnie jako Z-ca Dyrektora Departamentu Innowacji MZ realizuje zadania związane z rozwojem e-zdrowia oraz nadzorem nad Centrum e-Zdrowia.

Współpracuje m.in. z organizacjami: Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia, Polskie Stowarzyszenie HL7, The International Society for Telemedicine & eHealth


No Related Media found.
Back To Top