Przewodniczący Polskiej Federacji Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, starszy specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowej, wieloletni koordynator procedury "Niebieskie Karty" i Zespołu ds. Rodziny.

Specjalista terapii uzależnień, wykładowca akademicki (nieetatowy pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego), członek Rady Pomocy Społecznej VII i VIII Kadencji przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz były członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Back To Top