Lekarz, specjalista w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych, pułkownik Wojska Polskiego. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej/Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie pełni funkcję Kierownika Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Równocześnie jest też Przewodniczącym Komisji Informatyki i Telemedycyny oraz Infrastruktury Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz ekspertem Komisji Telemedycyny Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. Od wielu lat zaangażowany w prace badawczo-rozwojowe nad innowacjami w medycynie. Z sukcesem wdraża wraz z Zespołem nowoczesne rozwiązania telemedyczne - telerehabilitację kardiologiczną, teleopiekę nad chorymi z niewydolnością serca według własnego modelu (AMULET -https://amulet.wim.mil.pl/), aplikacje mobilne, jak choćby Medyczna Karta Samokontroli dla personelu w okresie pandemii COVID-19. Autor ponad 130 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.


Back To Top