Senior Associate / Praktyka Life Sciences w kancelarii Zakrzewski Domański Palinka.

S
pecjalizuje się w szerokorozumianym prawie medycznym, w szczególności w prawach pacjenta, zasadach prowadzenia działalności leczniczej i wykonywania zawodów medycznych, prawnych aspektach związanych z e zdrowiem, telemedycyną i sztuczną inteligencją w ochronie zdrowia, badaniami klinicznymi, a także przetwarzaniem danych medycznych, komunikacją oraz obiegiem informacji w systemie ochrony zdrowia.

Doradza m in podmiotom wykonującym działalność leczniczą, firmom farmaceutycznym, dostawcom usług IT dla sektora ochrony zdrowia, startupom medycznym oraz jednostkom samorządu terytorialnego i instytucjom publicznym działającym w ochronie zdrowia.

Jest zaangażowany w projekty realizowane przez fundację Telemedycznej Grupy Roboczej, Radę ds Interoperacyjności przy Centrum E-Zdrowia, Koalicję AI w zdrowiu. Koordynuje merytoryczne prace nad projektem kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia.

Jako prawnik i specjalista ds public relations zdobywał doświadczenie m. in. w organizacjach pozarządowych działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz kształtowania regulacji prawnych przyjaznych dla obywateli i biznesu. Posiada ponadto doświadczenie w pracy w podmiotach publicznych oraz w mediach.

Paweł ukończył z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz public relations i marketing medialny na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2021 r obronił doktorat w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.


Back To Top