Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z komunikacją i obiegiem informacji w systemie ochrony zdrowia, w tym m.in. w tematach dotyczących ochrony danych osobowych, tajemnicy zawodowej, reklamy i public relations, wdrażania innowacyjnych narzędzi informacyjnych oraz kontaktów z mediami. Przygotowuje opinie i raporty regulacyjne, opracowuje materiały prasowe związane z zagadnieniami prawnymi. Jako prawnik i specjalista ds. public relations zdobywał doświadczenie w organizacjach pozarządowych działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz kształtowania regulacji prawnych przyjaznych dla obywateli i biznesu. Posiada ponadto doświadczenie w pracy w podmiotach publicznych oraz w mediach. Ukończył z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz public relations i marketing medialny na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.


Back To Top